Welkom op de website van SBO Van Heuven Goedhart.
Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs.

Op onze school is er veel persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders. Daarnaast zijn wij bewust bezig met onderwijsvernieuwingen en het ontwikkelen van een onderwijsaanbod, die het best past bij onze leerlingen.

SBO van Heuven Goedhart is een openbare school. Dat houdt in dat, los van de eis van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), er op school plaats is voor ieder kind, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of afkomst. Wij hebben aandacht en respect voor onze multiculturele samenleving.

Wij nodigen ouders en kinderen graag uit voor een rondleiding bij ons op school, zodat u ook echt kan zien, horen en voelen wat er op de website beschreven staat.

Heeft uw zoon of dochter het advies gekregen om naar een SBO school te gaan en heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding neemt u dan gerust contact met ons op.

Saskia Spierings
Directeur