Wij hechten aan goed contact met u. Om u te kunnen bereiken, gebruiken wij de informatie die u bij inschrijving aan ons gaf. Maar deze informatie kan wijzigen. Aan het begin van het jaar ontvangt u daarom van ons een formulier om de adresgegevens te kunnen controleren.

Is uw e-mail gewijzigd, heeft u een ander telefoonnummer of heeft u iemand anders die wij kunnen bellen in geval van nood, geeft u dat dan schriftelijk door aan onze administratie.

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers bij de school betrokken kunnen zijn en proberen dan ook om de contacten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hebt u een korte mededeling voor de leerkracht, dan kan dat gewoon voor of na schooltijd. Wilt u langer praten met de leerkracht, dan kunt u een afspraak maken.

Zijn er vragen en/of problemen over uw kind of over het onderwijsaanbod, ga dan eerst naar de leerkracht. Zij zal proberen een oplossing te vinden. Als u er samen niet uitkomt, kan de leerkracht een afspraak maken om samen met u het gesprek aan te gaan met de intern begeleider.

Voor vragen over het schoolbeleid of over het personeel maakt u een afspraak met de directeur.

Iedere twee weken verschijnt er een Nieuwsbrief. Deze bestaat nooit uit meer dan een aan twee zijden bedrukt A-4tje. De Nieuwsbrief verschijnt op papier maar wordt ook digitaal verzonden als we beschikken over een juist emailadres. Als er onverhoopt tussen de data van verschijning belangrijk nieuws is, dan maken we een extra Nieuwsbrief.

Er zijn een aantal vaste contactmomenten in het jaar:

  • Tweemaal per jaar zijn er rapportgesprekken waarbij zowel de didactische ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind besproken wordt. De eerste bespreking vindt plaats in de week van 18 t/m 22 februari 2019, de tweede volgt in de week van 8 t/m 12 juli 2019.
  • In oktober, rond de herfstvakantie, vinden de kennismakingsgesprekken plaats waarbij tevens de uitslag van ZIEN! met ouders wordt besproken.

Verder zullen wij regelmatig per mail laten weten hoe het met uw zoon/dochter gaat. Dat zal altijd positief nieuws zijn. Als het een keer wat minder gaat en wij graag met u daarover zouden willen praten, dan nemen wij contact met u om een afspraak te maken voor een gesprek.