Groepsindeling

Op 1 april 2021 zitten er 114 leerlingen op SBO van Heuven Goedhart.

Groep Aantal leerlingen Samenstelling In afwachting van TLV Plek
1-2 10 5 leerlingen in groep 1 en 5 leerlingen in groep 2 2 leerlingen 0
3-4 16 12 leerlingen in groep 3 en 4 leerlingen in groep 4   1
4-5 16 3 leerlingen in groep 4 en 13 leerlingen in groep 5 1 leerling 0
5-6 16 6 leerlingen in groep 5 en 10 leerlingen in groep 6   0
6 15 15 leerlingen in groep 6   0
7 17 17 leerlingen in groep 7   0
8 24 24 leerlingen in groep 8   0

Onze leerlingen worden zo veel mogelijk ingedeeld op leeftijd, zodat zij op sociaal emotioneel vlak de beste aansluiting vinden. 
Doordat er in iedere groep gedifferentieerd wordt kan de leerkracht aansluiten bij het niveau van iedere leerling.

Gedurende het schooljaar stromen er tot maximaal 17 leerlingen per groep in.
Bij een startende leerkracht plaatsen wij in principe maximaal 15 leerlingen in de groep.
In de kleutergroep 12 tot 15 leerlingen. Dit is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Op dit moment staan er 17 leerlingen op de wachtlijst, die in schooljaar 2021-2022 zullen starten op SBO van Heuven Goedhart.