Geschiedenis

Onze school is vernoemd naar een Amsterdamse verzetsman uit de Tweede Wereldoorlog die ook een bekend politicus was in die tijd. Van Heuven Goedhart was de eerste hoge-commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Hij heeft voor zijn werk zelfs de Nobelprijs ontvangen.

Onze school werd in 1955 gesticht als school voor onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Vanaf 1 augustus 1998 vallen wij onder de Wet Primair Onderwijs en werden toen een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Huisvesting

SBO van Heuven Goedhart is gevestigd aan de Oosterhagen 251. Het gebouw is gedateerd. Omdat we in 2021 (planning) overgaan naar het nieuwe Kind Centrum IJsselmonde aan de Heindijk wordt alleen het hoogst noodzakelijke nog aan onderhoud gedaan.

De gymnastieklessen worden gegeven in het gymnastieklokaal aan de Hollands Tuin 79.

De identiteit van onze school

SBO van Heuven Goedhart is een openbare school. Dat houdt in dat, los van de eis van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), er op school plaats is voor ieder kind, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of afkomst. Wij hebben aandacht en respect voor onze multiculturele samenleving.

Het Bestuur

SBO van Heuven Goedhart maakt deel uit van Stichting BOOR.
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam en is bereikbaar via telefoonnummer 010-2540800.

Bestuursvertegenwoordiger/bovenschools directeur is Annemiek Dijkhuizen.
Zij is bereikbaar via annemiek.dijkhuizen@stichtingboor.nl

Directeur

Directeur van de school is Saskia Spierings.
Bij diens afwezigheid worden de honneurs waargenomen door Cindy Niesveld of Melissa Otten