Elke groep heeft twee keer per week (donderdag- en vrijdagmorgen) gymnastiekles, lessen die niet door de eigen juf of meester gegeven worden maar door een vakdocent. Onze vakdocent is juf Aivi Amanatkhan. Tijdens de gymles wordt sportkleding gedragen. Voor de jongens is dat een gymbroek en een shirt. De meisjes dragen soms liever een turnpakje. Sportschoenen zijn verplicht; met deze schoenen mag natuurlijk niet op straat zijn gelopen. Via Schoolsport wordt ingeschreven op wisselende activiteiten. Vorig jaar waren dat bijvoorbeeld volleybal, hockey en streetdance.

Groep 5 en groep 6 krijgt naast twee keer gymnastiek iedere week op maandag een half uur zwemles in zwembad IJsselmonde . De leerlingen rijden vanuit school met de bus naar het zwembad toe. Zwemkleding en handdoek zijn uiteraard noodzakelijk.

Ook dit jaar continueren we de sportieve samenwerking tussen school en SV GIO voor de groepen 7 en 8. Het gaat hierbij om activiteiten die georganiseerd worden door Feyenoord en die in de Kuip worden uitgevoerd. In deze speciale ‘WOW’ omgeving krijgen de kinderen op de voetbalwereld gerichte taal-, lees- en rekenlessen maar worden ook activiteiten rond bewegingsonderwijs georganiseerd. De leerlingen worden op woensdag gehaald en gebracht door een busje van Feyenoord. Aan deze lessen zijn geen kosten verbonden. Het eerste halfjaar is het de beurt van groep 7, halverwege het schooljaar wordt gewisseld met groep 8.

Rooster Gym/Zwemmen
Donderdag
Groep
8.15 – 9.00 uur Groep 3-4
9.00 – 9.45 uur Groep 7-8
9.45 – 10.30 uur Groep 6-7 b
10.45 – 11.30 uur Groep 6-7 a
11.30-12.00 uur Groep 5-6
12.00 – 12.30 uur Groep 4-5
Vrijdag
Groep
8.30 – 9.00 uur Groep 3-4
9.00 – 9.30 uur Groep 4-5
9.30 – 10.00 uur Groep 5-6
10.15 – 11.00 uur Groep 6-7 a
11.00 – 11.45 uur Groep 6-7 b
11.45-12.30 uur Groep 7-8
  • De leerlingen van groep 3-4 worden om 8.15 uur door hun ouders bij de gymzaal gebracht.
  • De kinderen uit leerjaar 3 en 4 gaan (in ieder geval tot de kerstvakantie) iedere middag een kwartiertje extra buitenspelen met juf Karin.