Samenstelling van het team

Directeur
Saskia Spierings (saskia.spierings@stichtingboor.nl)
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Intern begeleider
Cindy Niesveld (cindy.niesveld@stichtingboor.nl)
Groep 1/2, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6 en gedragsspecialist
Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag

Melissa Otten
(melissa.damme@stichtingboor.nl)
Groep 6/7a, groep 6/7b, groep 8 en rekenspecialist
Werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Leerkrachten
Karin van der Ploeg (karin.vanderploeg@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 1/2
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Caroline van Krimpen (caroline.vankrimpen@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 3/4
Werkzaam van maandag t/m vrijdag

Angelique Smits Schouten (angelique.smitsschouten@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 4/5
Werkzaam van maandag t/m vrijdag

Marloes Rot (marloes.rot@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 5/6
Werkzaam maandag t/m vrijdag

Deborah Winkels (deborah.winkels@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 6/7a
Werkzaam van maandag en dinsdag

Justin Wijers (justin.wijers@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 6/7a
Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag

Charelle v.d. Hoeven (charelle.vanderhoeven@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 6/7b
Werkzaam van maandag t/m donderdag

Melissa Otten (melissa.damme@stichtingboor.nl)
Leerkracht Groep 6/7b
Werkzaam op vrijdag

Heleen Wiegand (heleen.wiegand@stichtingboor.nl)
Leerkracht groep 8
Werkzaam maandag t/m vrijdag

Bewegingsonderwijs          
Aivi Amanatkhan (aivi.amanatkhan@stichtingboor.nl)
Werkzaam op donderdag en vrijdag

Onderwijs ondersteunend personeel
Charita Bhoelai (charita.bhoelai@stichtingboor.nl)
Leraar ondersteuner Groep 8
Werkzaam van maandag t/m vrijdag

Aivi Amanatkhan (aivi.amanatkhan@stichtingboor.nl)
Leraar ondersteuner Groep 3-4
Werkzaam op maandag en dinsdag

Deborah Winkels
Ondersteuner Taal- en
rekenonderwijs
Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag

Administratie
Lucia Jhinkoe (lucia.jinkhoe@stichtingboor.nl)
Werkzaam op maandag en dinsdag

Yolanda Kooijman (yolanda.kooijman@stichtingboor.nl)
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 07.15 tot 12.00 uur en op donderdag van 07.30 tot 09.00 uur.

Conciërge
Hans Hoogenboom
Werkzaam van maandag t/m donderdag van 07.30 tot 14.30 uur en vrijdag van 7.30 tot 11.30 uur.   

School Maatschappelijk Werk      
Ingrid Dielhof (ingrid.dielhof@meerotterdam.nl)
Werkzaam op woensdag

Schoolcontactpersoon PPO Rotterdam
Ingrid van Dongen (i.vandongen@pporotterdam.nl
Werkt op afspraak

Motorische remedial teaching Cure Plus
Sandra de Vetter (Bereikbaar op 010-4568832)
Werkt op dinsdagmiddag