We hebben hulp nodig, bijvoorbeeld bij feesten (Sint, Kerst en Pasen), bij uitstapjes (museumbezoek, kinderboerderij en schoolreisje), schoolomgeving (o.a. plein), lezen met de leerlingen en andere activiteiten die we vermelden in de Nieuwsbrief. Lijkt het je leuk om mee te helpen, vul dan het formulier in dat op 15 september aan de kinderen werd meegegeven.  Geen formulier meer? Kijk dan in onderstaand overzicht en laat de leerkracht weten waar je interesse naar uitgaat of download het onderstaande formulier en lever dat in op school. Bedankt alvast voor je hulp!!

formulier ouderhulp 20172018

Wij zoeken ouders/verzorgers die ons willen helpen bij de volgende activiteiten:

 • bibliotheek (boeken uitlenen
 • Lezen met kinderen
 • Voorlezen aan kinderen
 • Helpen met rekenspelletjes
 • Groenonderhoud (o.a. snoeien, onkruid verwijderen)
 • Pleinonderhoud (o.a. vegen, belijning aanbrengen)
 • Begeleiding bij de schooltuin, inclusief onderhoud
 • Begeleiding bij excursies
  • auto beschikbaar ja / nee
 • Sintcommissie (o.a. inkoop, versieren)
 • Kerstcommissie (o.a. inkoop, versieren)
 • Paascommissie (o.a. inkoop, versieren)
 • Ouderraad (o.a. coördineren ouderhulp, ouderactiviteiten, koffieochtend)
 • Sport- en spelcommissie (o.a. coördinatie, begeleiding)
 • Incidentele hulp in groep 3
 • Incidentele hulp in groep 4/5
 • Incidentele hulp in groep 5/6
 • Incidentele hulp in groep 6/7
 • Incidentele hulp in groep 7/8