Ouderbetrokkenheid

Het team van SBO van Heuven Goedhart stelt prijs op een goede samenwerking tussen ouders en de medewerkers van de school. Uit onderzoek blijkt dat een hoge ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Met ouders bedoelen wij in dit geval uiteraard ook verzorgers.

Wij vinden het belangrijk om onze verwachtingen naar de ouders uit te spreken, zodat alle partijen weten welke contactmomenten in ieder geval belangrijk zijn voor het bespreken van de ontwikkeling van de kinderen. Ook kunt in dit document lezen wat u als ouder op het gebied van communicatie van ons mag verwachten.

Wat wij verwachten van de ouders:

  • Een geregelde aanwezigheid op school, minstens 6x keer per schooljaar.
  • Op school zijn er jaarlijks twee rapportgesprekken waarbij uw aanwezigheid noodzakelijk is.
  • Ook het verplichte kennismakingsgesprek met de leerkracht aan het begin van het schooljaar is erg belangrijk.
  • Daarnaast verwachten wij dat u naar eigen inzicht nog minstens drie keer per schooljaar de school bezoekt. U kunt hierbij denken aan klassenbezoeken tijdens de inloopochtenden, het aanschuiven bij koffieochtenden, het meegaan op excursies, het bijwonen van themaochtenden.
  • Wij verwachten dat u contact opneemt met school als uw kind ziek is. U moet ’s ochtends voor 8.30 de school bellen om te zegen dat uw kind niet kan komen. Wij hoeven ons dan geen zorgen te maken dat er misschien iets is gebeurd onderweg naar school.
  • Als u in het bezit bent van een smartphone, verwachten wij dat u de app Parro downloadt en installeert. Het personeel van de school kan u daarbij helpen. Via Parro kunt u berichtjes sturen naar de leerkracht en krijgt u informatie over alle belangrijke zaken op school. Ook zijn er vaak leuke foto’s te zien van activiteiten in de klas van uw kind. Ook informatie over huiswerk wordt via Parro verspreid. Belangrijk dus om te gebruiken !
  • Wij verwachten dat u het door de leerkracht opgestelde ontwikkelingsplan OPP leest en ondertekent. Als u het niet eens bent met de inhoud van het OPP, kunt in gesprek met de leerkracht kijken of de tekst kan worden aangepast.
  • Wij verwachten dat als u vragen heeft over situaties in de klas of over uw kind op school, u hiervoor eerst de betreffende leerkracht aanspreekt en een afspraak maakt voor een gesprek. Dit kan ook heel gemakkelijk via de Parro app. Mocht u er met de leerkracht niet uit komen, kunt u een afspraak maken met de IB’ er of de directeur.
  • Dat u aanwijzingen van het personeel opvolgt, als zij u wijzen op schoolafspraken die gelden in het schoolgebouw.