Alle leerlingen blijven op school over. Voorafgaand aan de kleine pauze (10.15 – 10.30 uur of 10.30 – 10.45 uur) is er gedurende vijf minuten de gelegenheid om iets te eten (fruit) en te drinken. De middagpauze valt tussen 12.30- 13.00 uur. Iedere groep eet hierin (10-15 minuten) en doet aan (buiten)spel. Ouders zorgen zelf voor het meegeven van voldoende eten/boterhammen en drinken voor hun kind voor zowel de kleine pauze als de middagpauze. Aan het overblijven op school zijn geen kosten verbonden.