In de schoolgids leest u waar wij als school voor staan. Ook benoemen we afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en die van belang zijn om uw kind rust, veiligheid en warmte te geven.

Omdat het leerlingenaantal gering is, hebben wij ervoor gekozen om de schoolgids niet te laten drukken. Een kleine school heeft immers een klein budget en we geven het geld liever uit aan materialen voor onze leerlingen. Maar natuurlijk hebt u wel recht op informatie. De gids staat daarom op onze website.
Mocht u toch behoefte hebben aan een papieren exemplaar, geeft u dat dan bij de administratie aan. Yolanda zorgt er dan voor dat er een geprint exemplaar voor u gemaakt wordt.

Voordeel van een digitale versie is dat wij de inhoud aan kunnen passen aan de actualiteit. U mag er van uitgaan dat de versie die op de website staat de meest actuele gegevens bevat.

Hebt u na het lezen van deze schoolgids nog vragen en/of opmerkingen, dan hoor ik die graag.

Schoolgids 2018-2019