Een schoolplan werd steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld. BOOR heeft in het schooljaar 2015/2016 voor een iets andere werkwijze gekozen. Er werd weliswaar een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode 2015-2020 maar met een werkwijze, waarbij het schoolplan een schoolontwikkelplan wordt dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld (via het jaarplan en jaarverslag). In de kern wordt het schoolplan daarmee een levend document waarbij de scholen de gelegenheid hebben om zich de vraag te stellen of er nog de goede dingen gedaan worden en of dat goed gebeurt. Het vierjarig schoolplan schuift zo eigenlijk ieder jaar één jaar op. 

De onderwijsinspectie toetst het schoolplan op de uitvoering van de wet op het primair onderwijs (artikel 12). Voor belangstellenden staat hieronder een link naar het volledige plan zoals wij dat indienden.

Schoolplan VHG 2016 2020

Gekoppeld aan het schoolplan is de uitwerking per schooljaar. Dat plan noemen we daarom het jaarplan. Hierin worden de activiteiten benoemd die gekoppeld zijn aan de doelen voor dit jaar.

Jaarplan VHG 2018-2019