De schooltijden

De schooltijden voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn:

08.30 – 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag­
08.30 – 12.30 uur op woensdag


We komen op tijd!

We beginnen om 08.30 uur. Vanaf 08.20 uur is er toezicht op het plein. De medewerkers met een groep blijven echter binnen. Dat doen ze omdat vanaf 08.20 de kinderen ook naar binnen mogen. Voorwaarde is wel dat zij in de klas beginnen met de startopdracht, die door de leerkracht op hun tafel is gelegd. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, dat is het moment dat de kinderen die buiten bleven ook rustig naar binnen gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en verwachten wij dat alle kinderen in hun klas zijn.
Is uw zoon/dochter dan nog niet binnen dan wordt dit geregistreerd als ‘te laat komen’. De inspectie wordt strenger op dat te laat komen en verwacht van ons dat wij het aantal minuten van te laat komen registreren. Bij blijvend te-laat-komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

1e keer te laat: Leerling krijgt een waarschuwing.
2de keer te laat: De ouders worden op de hoogte gebracht.
3de keer te laat: De leerling meldt zich de volgende dag bij
de leerkracht en krijgt een passende taak in de klas.


Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26  oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie  25 februari 2019 t/m 3 mei 2019
Meivakantie (Incl. Goede vrijdag en Pasen) 19 april 2019 t/m  3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019    
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019


Bijzondere momenten

Kerstdiner 20 december 2019 17.30-18.30 uur
Schoolreis 28 mei 2019  
Afscheid Groep 8 16 juni 2019  


Studiedagen en overige vrije momenten

We blijven ons ontwikkelen en daarom worden, verspreid over het jaar, studiedagen georganiseerd waarop we scholing volgen of waarop we met elkaar actuele thema’s bespreken. Dit jaar staat bijvoorbeeld de kanjertraining weer op het programma. Dat zijn meerdaagse trainingen voor de teamleden die verplicht zijn om de Kanjerlessen te mogen geven. Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij. Komend jaar staan de studiedagen en andere vrije momenten gepland op:

  • 27 en 28 september 2018
  • 16 november 2018
  • 21 december 2018
  • 10 en 11 januari 2019
  • 26 maart 2019
  • 29 mei 2019 (08.30 – 09.30 uur)
  • 14 juni 2019
  • 18 en 19 juli 2019


Contactmomenten

Inloopochtenden Zie maandkalender
Kennismakingsgesprekken Eerste twee weken van oktober 2018
Rapportgesprek Winter 18 februari t/m 22 februari 2019
Rapportgesprek Zomer 8 juli t/m 12 juli 2019

 

Voorlopig vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 19 oktober 2019t/m27 oktober 2019
Kerstvakantie21 december 2019t/m5 januari 2020
Voorjaarsvakantie22 februari 2020t/m1 maart 2020
Goede vrijdag10 april 2020
2e Paasdag13 april 2020
Meivakantie25 april 2020t/m10 mei 2020
Hemelvaart21 mei 2020t/m24 mei 2020
2e Pinksterdag1 juni 2020
Zomervakantie18 juli 2020t/m30 augustus 2020

Studiedagen en andere vrije momenten kunnen hier nog aan toegevoegd worden. Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 wordt het vakantierooster definitief gemaakt.