De schooltijden zien er als volgt uit:

08.30 – 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.30 – 12.30 uur op woensdag

Vanaf 08.00 uur kunnen de leerlingen op het schoolplein. Vanaf 08.15 uur is ook het team daar aanwezig. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en worden de leerlingen in een rij door de leerkracht naar binnen begeleid. Om 08.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.

 

Vakanties

Kerstvakantie                 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie         26 februari t/m 2 maart 2018

Meivakantie                    27 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie               16 juli t/m 24 augustus 2018

Overige vrije dagen

Kerst                                22 december 2017

Goede Vrijdag                 30 maart 2018

Pasen                              2 april 2018

Pinksteren                      21 mei 2018

Start zomervakantie       13 juli 2018

Bijzondere momenten

Kerstdiner                        21 december 2017 17.30 – 18.30 uur

Paasontbijt                      29 maart 2018 08.30 – 10.00 uur

Schoolreis                       24 mei 2018

Afscheid groep 8           10 juli 2018

Werkmiddag

De (administratieve) werkdruk in het onderwijs is hoog. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om een aantal keer per jaar een middag vrij te maken waarop de leerkrachten hun administratieve taken uit kunnen voeren. Op die manier verwachten wij het ziekteverzuim laag en de motivatie hoog te houden. De kinderen zijn op 13 april, 4 juni en 26 juni vanaf 12.30 uur vrij.

Studiedagen

Met elkaar willen we ons blijven ontwikkelen en daarom worden, verspreid over het jaar, verschillende studiedagen georganiseerd waarop actuele thema’s met elkaar worden besproken. Soms organiseren we ze zelf, andere keren nodigen we externe specialisten uit. De kinderen zijn die dag vrij. De laatste studiedag van dit schooljaar is op 25 mei.

Contactmomenten

Rapportgesprekken                   week 2 t/m 6 juli 2018

 

Ook de vakanties voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn al vastgesteld voor Rotterdam.

 

Herfstvakantie                22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie                  24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie          25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie                   19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart                     30 t/m 31 mei 2019

Pinksteren                      10 juni 2019

Zomervakantie               22 juli t/m 30 augustus 2019