SBO van Heuven Goedhart is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op www.stichtingboor.nl.

Missie en visie van Stichting BOOR

Maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen Wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling.

Het bestuur

SBO van Heuven Goedhart maakt deel uit van Stichting BOOR. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schiekade 34 in Rotterdam

Bestuursvertegenwoordiger/ bovenschools directeur is:  
Mevrouw A. Dijkhuizen. Zij is bereikbaar via annemiek.dijkhuizen@stichtingboor.nl