Op SBO van Heuven Goedhart zien we het onderwijs in de Nederlandse taal als een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs op onze school omdat een goede actieve en passieve taalbeheersing van grote invloed is op de kansen van kinderen in de samenleving. Taal- en leesonderwijs neemt op de VHG daarom een belangrijke plaats in. Taal is een instrument dat kinderen in bijna alle dagelijkse situaties en voor hun (latere) functioneren in de samenleving nodig hebben. Om te communiceren, om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen en om weerbaar in de samenleving te staan moet je de teksten waarmee je te maken krijgt, kunnen lezen en begrijpen.

In het onderwijs bij ons op school besteden we daarom ruim aandacht aan de ontwikkeling van zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheden. We willen dat kinderen passief, actief, creatief en expressief met taal bezig kunnen zijn. Taal komt steeds terug en het is daarom belangrijk de oefeningen zo effectief mogelijk in te zetten. Dat vraagt om een gedegen analyse van het taal- en leesonderwijs om verbeteringen aan te brengen in onze didactische aanpak en methodieken om de gewenste verbeteringen tot stand te brengen. Onder leiding van Vliegeniers van de PO-Raad Jan Remijn en Kees Vernooij is een taalbeleidsplan ontwikkeld om het taalonderwijs op onze school inzichtelijker te maken, beter te maken en in de dagelijkse praktijk te borgen.

Een taalbeleidsplan is voor ons een belangrijke stap voorwaarts om het taal-/leesonderwijs op een professionele manier te benaderen, te verbeteren en uit te voeren. Bovenliggend doel is dat we daarmee onze leerlingen zoveel mogelijke bagage meegeven op taal-/leesgebied op het niveau dat bij hun ontwikkeling past.

Taalbeleidsplan