Wij zijn een speciale basisschool. Dat betekent dat wij ten opzichte van reguliere basisscholen iets extra’s kunnen bieden. Dat verschilt per SBO school en is afhankelijk van de expertise die we in huis hebben. Die extraatjes worden beschreven in een schoolondersteuningsprofiel. In onderstaand document staat een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel. Geïnteresseerd in de uitgebreide versie? Neem dan contact op met onze intern begeleider: Melissa Otten (m.otten@boorrotterdam.nl) of onze gedragsspecialist:
Cindy Niesveld.

Schoolondersteuningsprofiel ouders

Iedere leerling is uniek en ieder kind heeft zijn eigen onderwijs- en onderwijsbehoefte. Wij sluiten daarop aan en stellen voor de leerlingen eigen ontwikkelingsplannen op. Dit noemen wij OPP’s. Hierin staat het aanbod van de leerling beschreven. Dit aanbod wordt voortdurend bijgesteld op basis van de vorderingen. We streven naar een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele, sociale en affectieve ontwikkeling. Samen met de leerling stellen we doelen, we proberen de leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen resultaat. En die doelen mogen ambitieus zijn. De voortgang wordt regelmatig besproken tijdens zorgbesprekingen, het onderwijs zorgoverleg, de groepsbesprekingen en tijdens de oudercontacten. De resultaten worden door het jaar heen door de leerkrachten getoetst.

Het OPP is een groeidocument. Dit wil zeggen dat dit document twee keer per jaar wordt geëvalueerd en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen van de leerling. Dit document groeit dus met de leerling mee tot de leerling de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs. Uw inbreng is belangrijk voor ons. We hebben alle informatie die u kunt geven nodig om een zo compleet mogelijk OPP te maken. Vandaar dat we u twee keer per jaar uitnodigen om samen met de leerkracht in gesprek te gaan over de inhoud van dit document zodat we met elkaar uw zoon/dochter zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling en leerproces.

Coördinatoren van deze onderwijskundige activiteiten zijn:
Cindy Niesveld en Melissa Otten.