Uitgangspunten in levensbeschouwing/identiteit

De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ en vooral op het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’. Onze school maakt zich sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op naar een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin leerlingen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Maatschappelijk

Wij leven in een snel veranderende multiculturele samenleving waarin normen en waarden veranderen. Maar de maatschappij verandert ook door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk ondersteund door ICT. Veel functies veranderen daardoor drastisch. Jongeren hebben 21e -eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. U moet dan denken aan competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk in onze 21e eeuw.

Op SBO van Heuven Goedhart streven wij ernaar om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze sterk ontwikkelende samenleving door de hierboven genoemde competenties steeds terug te laten komen in ons dagprogramma, bij de omgang met andere leerlingen en in ons leeraanbod.