Onze school is een onderwijsorganisatie met heldere afspraken, weinig prikkels in de verkeersruimtes en klassen en met een transparante communicatie naar ouders. Een school waar met respect omgegaan wordt met onze speciale doelgroep.

Onze kinderen hebben het vaak niet gered op een reguliere school. Zij hebben meestal een lastige periode achter de rug. Zij konden niet goed meekomen of werden regelmatig gecorrigeerd vanwege hun gedrag en dat werkt niet bevorderend voor hun zelfvertrouwen.

Onze eerste taak is daarom om deze kwetsbare kinderen weer op hun gemak te stellen. Vanuit deze warme aandacht stellen wij een plan op om ze verder te helpen bij hun ontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor het cognitieve deel maar ook voor het sociale deel; voor de individuele ontwikkeling maar ook voor het samenwerken, het samen zijn.

Ons Motto: Geen ik zonder jij!

SBO van Heuven Goedhart gaat uit van het positieve in de mens en legt de nadruk op respect voor elkaar en een positieve omgang met elkaar. We benadrukken wat de kinderen kunnen en gaan voor kwaliteit van het onderwijs waarbij ieder kind zijn talenten maximaal kan ontwikkelen. Ons doel is om de leerlingen hun zelfvertrouwen terug te geven, hen zelfstandig te maken, ze een fijne en plezierige tijd te geven en hen voor te bereiden op hun rol in het voortgezet (speciaal) onderwijs en in onze Rotterdamse multiculturele samenleving.

Op onze school is er veel persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders. Daarnaast zijn wij bewust bezig met onderwijsvernieuwingen en het ontwikkelen van een onderwijsaanbod, die het best past bij onze leerlingen.