Als Speciale Basisschool bestaat onze doelgroep uit leerlingen die vastgelopen zijn op een reguliere basisschool. Onze leerkrachten hebben iets extra’s waardoor we onze kinderen die hulp kunnen geven die zij misten op hun andere school. Wat ook meehelpt, is de kleine setting waarin dat kan gebeuren. Onze klassen zijn eigenlijk nooit groter dan 16 leerlingen.

Maar we letten niet alleen op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Wij zijn alert op de sociale veiligheid van onze kinderen, we hebben nauw contact met de ouders over de thuissituatie en bieden hulp aan waar dat gewenst of noodzakelijk is. Daarom is vertrouwen zo’n groot goed. Pas als een kind goed in z’n vel zit en voldoende zelfvertrouwen heeft, kan het aandacht besteden aan onderwijs. Maar ook voor ouders is het belangrijk dat zij hun kind op een warme en vertrouwde plek achter kunnen laten tijdens de schooluren. Door samen te werken en eerlijk te zijn naar elkaar toe, werken we samen aan de ontwikkeling van het kind.